28 ก.พ. เวลา 18:53
ความสำคัญของการสร้างวินัยทางการเงินในระยะยาวคือ สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินในชีวิต ซึ่งแต่ละคนล้วนมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน บางคนอาจต้องการมีสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถ การมีชีวิตหลังเกษียณที่สุ... อ่านต่อ
โฆษณา