3 มี.ค. เวลา 15:22 • ความคิดเห็น
ก่อนจะตอบคำถามนี้..
ขอย้อนไปพิจารณาที่คำถามซึ่งมี 2 เรื่องต้องรู้คิอ
1) เหตุใดจึงสรุปว่า อาจเป็นสิ่งที่ดีที่สักวันหนึ่งในอนาคตพุธศาสนา(จะ)หายไป
2) มีท่านใด(เคย)มีมุมมองต่อศาสนาแบบนี้บ้างหรือเปล่า?
ตอบข้อแรก : การถือกำเนิดของสรรพสิ่งมีรอบ(วัฏจักร)อยู่แล้ว(ชั่วระยะ)คือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ส่วนจะดี/เลวเพิ่มขึ้น_ลดลงหรือไม่? ไม่มีใครตอบได้ (เป็นไปตามกฏไตรลักษณ์) แต่โดยทั่วไปมักโน้มเอียงไปทางต่ำเสียมากกว่าค่ะ..
ส่วนข้อที่2 : ชาวพุทธเกือบทุกคนเข้าใจข้อนี้ดี และพยายามทำหน้าที่ของตนๆ คือ
1) พระสงฆ์ : ศึกษา/ปฏิบัติ/ถ่ายทอด
2) ภิกษุณี : ศึกษา/ปฏิบัติตาม/ถ่ายทอด
3) อุบาสก : อุปถัมก์/ปฏิบัติตาม/สืบทอด
4) อุบาสิกา : อุปถัมก์/ปฏิบัติตาม
คำถาม คือ แล้วท่านล่ะคิดอย่างไรกับเริ่องนี้..
โฆษณา