5 มี.ค. เวลา 17:02 • ข่าวรอบโลก
นี่อาจเป็นโอกาสของ BLOCKDIT ในโปรโมทตัวแอพฯ ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ของผู้ใช้งาน Facebook
แต่แน่นอนว่า BLOCKDIT
มีรูปแบบการใช้งาน
มีกลุ่มคนที่ใช้กลุ่มคนที่ติดตาม
และ ช่องทางการสื่อสาร (โดยเฉพาะสำหรับและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์) ที่แตกต่างออกไป
แต่ก็มีหลายๆคนที่ เบื่อ & หนี Facebook มาใช้ BLOCKDIT
โฆษณา