6 มี.ค. เวลา 12:41 • ไลฟ์สไตล์
ได้เท่ากัน เหมือนกันทุกคน
ไหลจากตอนนี้ไปข้างหน้า
ย้อนกลับไม่ได้
และมักถูกหลงลืม ไม่เห็นคุณค่า
^^
โฆษณา