8 มี.ค. เวลา 01:00 • การศึกษา

หนังสือเรียน Eplus

Cr. คุณแม่ #sk147 ใน line openchat แต่เค้าบอกหนังสือเปลี่ยนทุกปี แล้วแต่ครู เข้าไปใหม่อาจไม่เหมือน แต่หลักการเหมือนกัน คือ ทำงานให้เรียบร้อย ส่งงานให้ครบ
เนื้อหาวิชา math cr. คุณแม่ #sk147
Eplus คณิตศาสตร์มิดเทอม เรียนเรื่อง
Additional Maths 1
1. Application 1 (Properties of Geometric Figures, Polygon, Application on HCF, GCF and Percentage)
2. Numerals and operations
Core Math
1. Integers
2. Exponents
วิชาภาษาจีน
- เริ่มเรียนใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่ต้องมีพื้น
โฆษณา