11 มี.ค. เวลา 07:26 • การตลาด

Millideas พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ CATT international group

บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด (Millideas co.,ltd.) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดจีน โดยวางแผนการตลาดและโปรโมทสินค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์ให้ลูกค้า ก่อตั้งโดย คุณฐากร จันทรานุพัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2012 ปัจจุบันนอกจากให้บริการด้านการตลาดจีนครบวงจรแล้ว ยังมีบริการส่งสินค้าต่างๆไปขายบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชื่อดังของจีน อาทิ T-mall, Taobao, Alibaba, Pin duo duo ฯลฯ และยังให้คำปรึกษา แนะนำการ Trading สินค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
คุณฐากร จันทรานุพัฒนา (CEO บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด)
บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด ปัจจุบันมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจร่วมงานกับทางบริษัทเป็นจำนวนมาก หลังประสบความสำเร็จจากการเปิด บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด ณ ประเทศไทยแล้ว คุณฐากร จันทรานุพัฒนา ได้ตัดสินใจเปิดบริษัท ณ ประเทศออสเตรเลียและประเทศจีนในนาม CATT Australia และ CATT China
ปี 2021 คุณฐากร จันทรานุพัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด ได้เปิด บริษัท CATT Australia ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการตลาดจีนในประเทศออสเตรเลียและที่สำคัญ CATT Australia ประสบความสำเร็จมากในด้านของการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้าง อาทิ เหล็กเส้น อิฐมวลเบา ฯลฯ
ปี 2023 ได้เปิด บริษัท CATT China เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวจีนที่ต้องการทำการตลาดในไทยและเป็นฝ่ายสนับสนุนในการทำการตลาดจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมทั้งมีคลังสินค้าเพื่อรองรับสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศจีนโดยตัวแทนจำหน่าย
เรามีความตั้งใจในการขยายตัวไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทีมและผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดหลังโควิด-19 ผ่านการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
คุณฐากร จันทรานุพัฒนา (CEO บริษัท มิลล์ไอเดียส์ จำกัด)
ในปี 2024 นี้ ทั้ง 3 บริษัทภายใต้ CATT International Group พร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านการตลาดจีนครบวงจรที่จะนำพาธุรกิจไทยไปเติบโตในระดับนานาชาติอย่างแข็งแกร่งและมีประสทธิภาพ
CATT international group
โฆษณา