11 มี.ค. เวลา 20:23 • ความคิดเห็น
บอกตามตรงนะคะโลกตามความเป็นจริงในปัจจุบันค่อนข้างแง่ร้าย หลายอย่าง เกือบจะมองไม่เห็นแล้วระหว่างเส้นบางๆตอนนี้ที่กั้นไว้คือ ผู้คนมีจิตเมตตา ศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งเหลือน้อยมากๆ ผู้คนปัจจุบันเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไร้ความเมตตาและสงสาร
1
โฆษณา