เพียงเป็นเพื่อนกับเรา ทาง Line Official รับเลย!!!!

คู่มือกฎหมายเพื่อจัดการสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566
โดยเนื้อหาในเล่มคู่มือกฎหมาย จะมี
สาระสำคัญและประกาศกระทรวงอุตสากรรม เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566
- พัฒนาการกฎหมายการจัดการสิ่งปฏิกูล และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของประเทศไทย
การรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-SingleForm)
- แนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ดี
- แนวทางจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลักการ End of Waste
บริษัท วันมอร์ลิงค์ จำกัด รับกำจัดกาก
อุตสาหกรรมและให้บริการขนส่งอุตสาหกรรม
ทุกประเภท แบบ One Stop Service
📗Waste Management
-จัดหา / ขนส่ง กากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกต้องตามกฎหมาย
📗Environment Test
-บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งเเวดล้อมภายในโรงงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ฝุ่น ตะกอน น้ำเสีย
📗Monitoring Well
-บริการติดตั้งบ่อติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน
📗Carbon Credit Consultant
-บริการเป็นที่ปรึกษาการประเมิน Carbon Footprint
หากต้องการข้อมูลด้านการบริการสิ่งแวดล้อม สอบถามได้ที่
Tel : 083-844-6222 / 088-639-2251
#วันมอร์ลิงค์ #บริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรม #กากอุตสาหกรรม #สิ่งแวดล้อม #ข่าววันนี้ #ความรู้ทั่วไป #CEORAPATSORN #ประเทศไทย #เทรนด์โลก
โฆษณา