19 มี.ค. เวลา 01:05 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ธีมการลงทุน....ที่จะเป็นเทรนด์ใหม่ของไทย !!

คือ หุ้นในกลุ่ม SETESG .
ซึ่งหุ้นในกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นเป้าหมายการลงทุนของกองทุนเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund หรือ TESG ที่รัฐบาลมีนโยบายออกมาเพื่อผลักดันตลาดทุนไทย ในวงเงินระดับ หมื่นล้านบาท แล้วนั้น หุ้นกลุ่มนี้จะถูกจับตาจากกลุ่มทุนทั่วโลก !!
หุ้นกลุ่มนี้คัดเลือกจาก บมจ. ที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
..... " ประเมินความยั่งยืน " ......
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดคุณสมบัติ
ซึ่งคุณสมบัติที่ว่ามีด้วยกัน 3 มิติ อันประกอบไปด้วย
1) บรรษัทภิบาลเศรษฐกิจ 2) สิ่งแวดล้อม 3) สังคม
 
และ ใน 3มิตินี้ ต้องผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 50% ขึ้นไป
[ คะแนน 90-100 = ratings AAA / 80-89 = ratings AA
คะแนน 65-79 = ratings A / 50-64 = ratings BBB ]
ตามมาตรฐานกองทุน มักจะให้น้ำหนักกับหุ้นที่มีเรตติ้งสูงก่อนตามลำดับและค่อยๆลดหลั่นกันไป
ดังนั้นเราก็ ควรโฟกัสที่ กลุ่ม AAA และ AA มากหน่อย
(ความเห็นส่วนตัวมองว่า สำหรับคนที่มองหาการลงทุนระยะยาวๆ ระดับสิบปี หรือวางแผนเกษียณ ก็สามารถพิจารณาคัดกรองจากหุ้นกลุ่มนี้ได้เช่นกัน โดยมองที่ตัวเรตติ้งดีๆ ที่ราคายังไม่สูงมาก มีปันผลแข็งแกร่ง )
หุ้นทั้งหมดมีดังนี้ (ไล่เรียงจากเรตติ้งสูงสุดลงไป)
*** ESG Ratings ระดับ AAA ***
1. ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2. AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
3. AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
4. BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
5. BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
6. BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7. BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
8. BKI บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9. BPP บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
10. CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
11. CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
12. CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
13. CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
14. CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15. KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
16. KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
17. KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
18. M-CHAI บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
19. OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
20. PR9 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน)
21. PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
22. PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
23. PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
24. SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
25. SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
26. SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
27. STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
28. STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
29. TFMAMA บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
30. THCOM บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
31. TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
32. TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
33. WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
34. WHAUP บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มนี้มุมมองส่วนตัวชอบ BAY, BPP, CPALL, KBANK, PTTGC, SABINA, WHAUP
.
*** ESG Ratings ระดับ AA ***
.
1.ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
2. AMATAV บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)
3. AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4. BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
6. BBGI บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
7. BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
8. BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
9. BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
10. BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
11. BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12. BGC บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
13. BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
14. BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15. BRI บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
16. BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
17. CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
18. DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
19. EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
20. EASTW บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
21. EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
22. EPG บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
23. ETC บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24. FPT บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25. GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
26. GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
27. GULF บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
28. GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
29. HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
30. HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
31. HTC บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
32. INTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
33. IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
34. IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
35. MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
36. MC บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
37. MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
38. MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
39. NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
40. NVD บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
41. ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
42. OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
43. PB บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
44. PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
45. RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
46. RS บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
47. S&J บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
48. SAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
49. SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
50. SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
51. SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
52. SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
53. SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
54. SJWD บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
55. SMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน)
56. SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
57. THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
58. TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
59. TPBI บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
60. TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
61. TPIPL บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
62. TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
63. TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
64. TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
65. TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
66. VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
67. WICE บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
68. ZEN บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มนี้ส่วนตัวชอบ ACE, BEM, BLA, HTC, MAJOR, SAT, SPALI, SJWD
*** ESG Ratings ระดับ A ***
.
1. AH บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)
2. AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
3. ASW บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
4. AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
5. CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6. CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
7. CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
8. CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
9. COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
10. DEMCO บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
11. DMT บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
12. ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
13. HENG บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
14. ICHI บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
15. IRC บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16. ITEL บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
17. LH บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
18. MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
19. MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20. MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
21. NER บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
22. NRF บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน)
23. NYT บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
24. PAP บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
25. PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
26. PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
27. PPP บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
28. PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
29. QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
30. S บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
31. SAK บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
32. SCG บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
33. SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
34. SITHAI บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
35. SNC บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
36. SNP บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
37. SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
38. STEC บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
39. SUTHA บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
40. SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
41. SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
42. TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
43. TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
44. TGH บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
45. THIP บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
46. THREL บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
47. TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
48. TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
49. TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
50. TSC บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
51. TSTH บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
52. TTCL บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
53. TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
54. UBE บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
55. WACOAL บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มนี้ส่วนตัวชอบ AWC, ICHI, DMT, PM, TKS, TOA
*** ESG Ratings ระดับ BBB ***
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
CSC บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
III บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
KEX บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
KSL บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
LHFG บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
PCSGH บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
SAPPE บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
SSSC บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
TPCS บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
TQM บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นในกลุ่มตลาด MAI มีทั้งหมด 16 บริษัท.....
(แต่จะขอคัดมาเฉพาะตัวที่เรตติ้งสูงระดับ A ขึ้นไปเท่านั้นนะคะ )
1. ADB บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
2. COLOR บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
3. FPI บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)ESG Ratings AA
4. KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
5. MOONG บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
6. NDR บริษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
7. PHOL บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
8. PPS บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ESG Ratings AA
9. SELIC บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
10. SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ESG Ratings A
กลุ่มนี้ ที่น่าสนใจมี.... MOONG , PHOL ,SELIC, SICT
ป.ล. อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ ผู้ลงทุนต้องทำการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนให้มาก ข้อมูลกลุ่ม ESG สามารถเข้าไปดูได้ที่ SETESG
บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำหุ้นเฉพาะตัวแต่อย่างใด เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์และเพื่อการแลกเปลี่ยนมุมมองส่วนตัวเท่านั้น
มิ้วๆนะคะ
โฆษณา