19 มี.ค. เวลา 14:19 • ไลฟ์สไตล์
การเฉียดตาย มักจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ดี หรือ อะไรที่สะเทือนใจหนักๆ ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
ส่วนการพัฒนาตัวเอง บางครั้งมาจากความอิจฉา และ การแข่งขัน
โฆษณา