ความคิดเห็นบนคำถาม

คิดว่าสาเหตุอะไรบ้างที่คนเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองบ้างคะ ?
19 มี.ค. เวลา 14:01 • ไลฟ์สไตล์ • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)