21 มี.ค. เวลา 15:06 • ความคิดเห็น
อภัยไม่ได้ เพราะยังคิดแค้นอยู่ในใจ
คนที่เป็นทุกข์จริงๆคือเราเอง
เมตตาตัวเอง ปลดปล่อยความโกรธ ความแค้น ออกจากใจเรา
โฆษณา