22 มี.ค. เวลา 10:10 • บันเทิง

YouTube ออกนโยบาย ครีเอเตอร์ต้องบอกคนดูถ้าใช้ GenAI ผลิตวิดีโอ

YouTube เปิดตัวเครื่องมือใหม่ใน Creator Studio ที่กำหนดให้ผู้สร้างคอนเทนท์ระบุอย่างชัดเจนหากวิดีโอนั้นเป็นผลงานที่สร้างหรือถูกปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึง Generative AI โดยไม่รวมคอนเทนท์ที่เหนือธรรมชาติอย่างชัดเจน อนิเมชั่นหรือ Special Effect
ในการอัพโหลดวิดีโอไปยังแพลตฟอร์ม YouTube ในส่วนของรายละเอียดวิดีโอ จะปรากฏคำถามว่าวิดีโอดังกล่าวถูกสร้างหรือปรับแต่งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือไม่ และหากเลือก “ใช่” วิดีโอนั้นก็จะมีป้าย (Label) ระบุอย่างชัดเจนให้ผู้ชมทราบ โดยตัวอย่างของวิดีโอที่เข้าข่ายปรับแต่งโดยเทคโนโลยีก็มีเช่น
โฆษณา