youtube
  • 190
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 227
    สมาชิก
YouTube หรือที่นิยมเรียก “ยูทูป” ยูทูปเป็นเว็บไซต์คลังคลิปวิดีโอที่มีจำนวนมากกว่าล้านคลิปจากผู้ใช้งานที่อัปโหลดทั่วโลก