25 มี.ค. เวลา 04:52 • ธุรกิจ

เทอร์คอยซ์ (Turquoise) และ มาลาไคต์ (Malachite)

Turquoise มาจากภาษาฝรั่งเศส หมายถึง Turkish โดยแร่นี้พบครั้งแรกที่เปอร์เซีย ไปสู่ยุโรปโดยผ่านประเทศตุรกี เทอร์คอยซ์ หรือที่เรียกกันว่า พลอยมูลนกการะเวก มีความเชื่อว่าเป็นหินแห่งความโชคดี นำความสำเร็จมาให้ทั้งในด้านความรักและการเงิน เชื่อกันว่าผู้ที่ได้สวมใส่เทอร์คอยซ์จะมีโชค ส่วน Malachite มาจากภาษากรีก จากคำว่า Malache หมายถึง สีเขียว มีความเชื่อว่าช่วยบำบัดอาการของโรคฟันได้อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นหินแร่แห่งการปลุกปลอบ ช่วยให้อารมณ์เยือกเย็น สร้างความสงบสุขแห่งจิตใจ
ติดตามข้อมูลด้านการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับได้ที่เว็บไซต์ https://infocenter.git.or.th/
#สาระน่ารู้ #ข้อมูลจัดเต็ม #InformationCenter #GIT #อัญมณี #เครื่องประดับไทย #อัญมณีและเครื่องประดับ
โฆษณา