26 มี.ค. เวลา 14:56 • ข่าวรอบโลก

ผ่าสาเหตุตัวเรือดระบาดในญี่ปุ่น(และที่อื่นๆ)

กลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อมีภาพปักหมุดโรงแรมในญี่ปุ่น ซึ่งระบุสถานการณ์การระบาดของตัวเรือด(bed bugs) ในญี่ปุ่น ทำให้เกิดความกังวลกับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ต้องการเดินไปยังประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่มีการระบาด วันนี้เราจึงจะมาทำความรู้จักกับตัวเรือด และสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุในการระบาดดังกล่าว
2
ตัวเรือด (Bed bugs) เป็นแมลงซึ่งไม่มีปีกที่ออกมากัดดูดเลือดคนในเวลากลางคืน บริเวณที่พักอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเตียงนอน หรือบริเวณที่ผู้คนใช้พักผ่อนนอนหลับ เป็นประจำ จึงอาจเปรียบเทียบตัวเรือดได้ว่าเป็นแวมไพร์ไร้ปีกในห้องนอน
ตัวเรือดแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ
1. ตัวเรือดเขตร้อน ไซเม็ก เฮมิพเทอรัส (Cimex hemipterus) พบในประเทศไทย และหลายๆ ประเทศในเขตร้อน
2. ตัวเรือดเขตหนาวและเขตอบอุ่น ไซเม็ก เลคทูลาเรียส (Cimex lectularius) พบในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้และทวีปยุโรป
ตัวเรือดสร้างความรำคาญต่อคนและสัตว์ด้วยการกัดดูดเลือด ทำให้ผู้ที่ถูกกัดดูดเลือดรู้สึกคัน บริเวณที่เรือดกัด ซึ่งเกิดจากการแพ้น้ำลายของเรือด และต่อมาอาจทำให้เกิดการบวม ผื่นแพ้และผิวหนังอักเสบบริเวณดังกล่าวได้
1
ในปี 2554 นักวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดาได้ค้นพบว่าเรือดเป็นพาหะสำคัญ
ในการแพร่เชื้อแบคทีเรีย 2 ชนิด ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ คือ Methicillin - resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะ Methicillin และ
Vancomycin - resistant Enterrococcus faecium (VRE) ซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะ
Vancomycin ในผู้ป่วยบางรายซึ่งเข้ารับการรักษาและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยที่แบคทีเรียที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 2 ชนิด นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปีทั่วโลก
4
นอกจากในญี่ปุ่นแล้ว ยังมีรายงานการระบาดของตัวเรือดในหลายประเทศ หนึ่งในนั้นคือประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีรายงานการระบาดของตัวเรือดอย่างหนัก นับตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา “เกาหลีใต้” พบผู้ป่วยที่เกิดอาการแพ้จากการโดนตัวเรือดกัดแล้วอย่างน้อย 13 คน และยังมีอีกหลายสิบรายที่กำลังอยู่ในระหว่างการคัดกรอง
ซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลเริ่มดำเนินการกวาดล้างตัวเรือดครั้งใหญ่ ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อทำการจัดการตัวเรือด พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตื่นตัว เร่งส่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าทำฆ่าแมลงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรงอาบน้ำ ระบบขนส่งสาธารณะ หอพัก ตลอดระยะเวลา 4 สัปดาห์
นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ชาวเกาหลีใต้สร้างเว็บไซต์เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดทั่วประเทศ และการจัดการตัวเรือดของภาครัฐ และทางหาป้องกันด้วยตนเอง สำนักข่าว Yonhap ของเกาหลีใต้ รายงานว่า ยอดขายยาฆ่าแมลงในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 800% ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพ.ย. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าราคาหุ้นของบริษัทกำจัดแมลงในเกาหลีใต้หลายแห่งเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30% หลังจากรายงานข่าวเกี่ยวกับตัวเรือด
ส่วนในไทยเอง ไม่มีรายงานการระบาดของเรือดในประเทศไทยมาหลายสิบปี อย่างไรก็ตามเริ่มมีข่าวการพบตัวเรือด ตามโรงแรมต่างๆ มากขึ้น เพราะติดมากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของตัวเรือดในโรงแรมและที่พักในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรีเชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ฯลฯ
รอยแผลจากการถูกตัวเรือดกัด
แล้วเกิดอะไรขึ้น ทำไมตัวเรือดจึงมีการระบาดเพิ่ม
1. การกำจัดตัวเรือดนั้น ทำได้ยาก
ตัวเรือดนั้นขยายพันธุ์ได้เร็ว และมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีรายงานทั้งในเกาหลีใต้และในฝรั่งเศส ซึ่งมีรายงานการระบาดอย่างหนักของตัวเรือดอีกว่า ตัวเรือดมีความสามารถในการต้านทานสารเคมีที่ใช้กำจัดตัวเรือด ทำให้การใช้ยาฆ่าแมลงนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในปัจจุบันวิธีที่ได้รับความนิยมในการกำจัดตัวเรือดคือการใช้ความร้อนตั้งแต่ 45 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป ซึ่งสามารถฆ่าได้ทั้งไข่ของตัวเรือด และตัวเรือดที่โตเต็มวัย
1
2. การเคลื่อนยาไปมาหาสู่ของมนุษย์
1
หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเคลื่อนที่ของมนุษย์ทำให้เกิดการแพร่กระจายของตัวเรือดจนลุกลามไปทั่วโลก การเดินทางข้ามโลกของมนุษย์ ทำให้แมลงขนาดเล็กสามารถซ่อนตัวอยู่ได้ในทุกซอกทุกมุม ทั้งเสื้อผ้าและกระเป๋าเดินทาง เมื่อมนุษย์เดินทางไปในพื้นที่ที่มีตัวเรือดชุกชุม จึงทำให้พวกมันสามารถกระโดดเกาะ ติดตามพวกเขาไปยังที่ต่างๆ
2
3. การเปลี่ยงแปลงของสภาพอากาศ
การศึกษาของ William H Robinson and Dániel Bajomi จากประเทศอังกฤษในปี 2008 กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับการขยายพันธ์ุที่รวดเร็วของแมลงเขตร้อนในสหราชอาณาจักร เนเธอแลนด์ และกลุ่มประเทศในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ในช่วงปี 2000-2005 มีผู้ที่เข้ารับการรักษาเนื่องจากถูกตัวเรือดกัดเพิ่มขึ้นถึง 24.7% ถึงแม้ส่วนหนึ่งจากเกิดจากการที่โลกมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง เป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการขยาพันธุ์ของตัวเรือดในพื้นที่ดังกล่าว
1
แล้วเราควรทำอย่างไร
หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของตัวเรือด ควรตรวจสอบบริเวณต่างๆในบ้าน โดยเฉพาะห้องนอน อย่าให้มีซอกหลืบที่ที่ให้ตัวเรือดหลบซ่อนได้ เช่นหลังกรอบรูป ผ้าม่าน ใต้เตียง ทำความสะอาดผ้าปูที่นอนด้วยวิธีการอบผ้าด้วยอุณหภูมิอย่างน้อย 60 องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 นาที เลือกพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และไม่ควรใช้ยาฆ่าแมลงสังหารตัวเรือดด้วยตัวเอง ควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดตัวเรือด
1
อ้างอิง
โฆษณา