28 มี.ค. เวลา 06:49 • ถ่ายภาพ
รูปต้นไม้ใหญ่ตัดกับสีของฟ้า
ที่สวยงามเหมือนอยู่ในกรอบรูป
แล้วสายตาก็พลันเห็นซากปรักหักพัง
ของปูนแตกนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความสวย
งามและความทรุดโทรมก็อยู่ร่วมกันขึ้น
อยู่ที่สายตาของผู้มองจะไปจับจ้องที่สิ่งใด
2
โฆษณา