ความคิดเห็นบนคำถาม

อะไรคือสิ่งที่คุณเห็นอันดับแรกในภาพนี้ ?
28 มี.ค. เวลา 05:59 • ถ่ายภาพ • 7 คำตอบ
แล้วคุณเห็นอะไรในภาพนี้
คำตอบ (7)