28 มี.ค. เวลา 14:08 • ถ่ายภาพ
ท้องฟ้าสีครามสดใสไม่มี PM 2.5 แน่ เพ่งพินิจไม่ใช่สถานที่ในแผ่นดินไทยเพราะไม่มีตัวอักษรไทยจารึกไว้ในกำแพง
1
โฆษณา