30 มี.ค. เวลา 12:33 • ธุรกิจ
Thailand

หากคุณศรัทธาในการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้คน "กฎแห่งการยอมรับ" คือ 1 กฎสำคัญที่คุณต้องใส่ใจ

หากคุณศรัทธาในการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้คน
"กฎแห่งการยอมรับ" จาก Maxwell Leadership คือ 1 กฎสำคัญที่คุณต้องใส่ใจ
โฆษณา