1 เม.ย. เวลา 05:00 • สุขภาพ

บัตรทองเพิ่มสิทธิ Sleep test ด้วย เครื่อง CPAP ตรวจโรคหยุดหายใจขณะหลับ

เปิดหลักเกณฑ์! หลังบอร์ด สปสช. เห็นชอบเพิ่มสิทธิบัตรทอง 30 บาท ตรวจ Sleep test ด้วยเครื่อง CPAP วิฉิจฉัยรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับได้!
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบข้อเสนอการตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (OSA) และการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (CPAP) เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาท
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมีที่มาจากข้อเสนอในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบบัตรทอง 30 บาท หรือยูซีบีพี (UCBP) ตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งได้มีการศึกษาเพิ่มเติมจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นเมื่อปี 2566 โดยพบว่า โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยในคนไทย ทำให้เลือดมีออกซิเจนน้อย และมีคาร์บอนไดออกไซต์เกินกว่าปกติ
โดยเมื่อเข้าสู่สภาวะดังกล่าวสมองจะเกิดการตื่นตัวโดยอัตโนมัติเพราะต้องปรับการหายใจ จนไม่สามารถนอนหลับได้ตามปกติ ทำให้รู้สึกหลับไม่เต็มอิ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)ได้
บอร์ด สปสช. จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Sleep test) และการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกนี้
หลักเกณฑ์รับบริการ
  • มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
  • มีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจการนอนหลับอย่างชัดเจน ดังนี้ มีปัญหาการนอน มีคะแนนประเมินความเสี่ยง OSA สูง หรือแพทย์พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการรักษา โดยผู้ที่จะได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอาการแรงดันบวก จะต้องมีภาวะความรุนแรงของโรคในระดับมากหรือปานกลาง และเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย พร้อมทั้งผ่านการทดลองการยอมรับการใช้เครื่อง CPAP ตามที่กำหนด
คาดว่าในแต่ละปีจะใช้งบประมาณ 84 ล้านบาท สำหรับในปีงบประมาณ 2567 หากสามารถเริ่มให้บริการได้จะใช้งบประมาณราว 42 ล้านบาท โดยหลังจากที่บอร์ด สปสช. มีมตินี้แล้ว สปสช.ก็จะดำเนินการต่างๆ เพื่อรองรับการให้บริการก่อน เช่น จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกจ่ายสำหรับหน่วยบริการ การประสานหน่วยบริการ รวมทั้งระบบรองรับการดำเนินการ ตามมติบอร์ด สปสช. ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยังต้องใช้เวลาดำเนินการ
หากทุกอย่างมีความพร้อมในการให้บริการแล้ว สปสช.จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.pptvhd36.com
และช่องทาง Social Media
โฆษณา