2 เม.ย. เวลา 16:29 • ข่าว

Ozempic ปลอมโผล่ระบาดไทย เตือนห้ามซื้อมาใช้เอง

หลังจากมีข่าวว่ามีของปลอมระบาดในออสเตรียและจีน จนทำให้มีผู้ใช้ยาดังกล่าวได้รับอันตรายจากการใช้ของปลอมไป ล่าสุดทางเพจ Endocrinology by Prof. Chatlert Pongchaiyakul ออกโรงเตือนการแพร่ระบาดของยา Ozempic ปลอมที่เริ่มมีให้เห็นบ้างแล้วในไทย
โดยก่อนหน้านี้ช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้ว สำนักงานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของออสเตรีย (BASG) ระบุว่า ผู้ป่วยหลายรายในออสเตรียถูกนำส่งโรงพยาบาล หลังจากใช้ยารักษาโรคเบาหวานโอเซมปิก (Ozempic) ปลอม โดยมีรายงานว่าผู้ป่วยหลายรายต้องทุกข์ทรมานจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและอาการชัก ซึ่งเป็นผลข้างเคียงร้ายแรงที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสารอินซูลิน (insulin) แทนที่จะเป็นเซมากลูไทด์ (semaglutide) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโอเซมปิก
หน่วยงานกำกับดูแลยาของยุโรปได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับยาฉีดอินซูลินชนิดปากกาที่ติดฉลากปลอมว่าเป็นยารักษาเบาหวาน และโนโว นอร์ดิสค์ (Novo Nordisk) ได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับการระบาดของยาโอเซมปิกปลอม รวมถึงยาลดน้ำหนัก เวโกวี (Wegovy) ปลอมบนช่องทางออนไลน์ BASG ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวได้นำไปสู่การขาดแคลนยาโอเซมปิก จากการแสวงหาผลประโยชน์ของขบวนการอาชญากรรมต่าง ๆ
นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือน ว่า ยากลุ่ม GLP-1 agonists ซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนัก ที่ประสบปัญหาขาดแคลนทั่วโลกในปีที่แล้ว ส่งผลให้มีการขายยาที่ต้องสงสัยว่าเป็นยาปลอมเพิ่มมากขึ้น โดยมักมีการขายและจัดจำหน่ายบนแพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับการควบคุม รวมถึงโซเชียลมีเดีย
ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ป่วยซื้อยาจากแหล่งที่ได้รับอนุญาตและมีการควบคุมอย่างถูกต้อง พร้อมกับกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการสั่งจ่ายยาและการจำหน่ายยาอย่างเหมาะสม
Ozempic ประกอบด้วยตัวยา Semaglutide ซึ่งเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดกลุ่ม Dual GIP/GLP-1 receptor agonists (RAs) เดิมใช้ช่วยในการควบคุมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเฉพาะต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถคุมน้ำตาลได้ด้วยวิธีการรักษาปกติ
ประกอบกับในระยะหลังมีการศึกษาที่บ่งชี้ให้เห็นว่า Semaglutide สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักและลดปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆจากโรคเบาหวานได้ดี ทำให้ยา Semaglutide และยาอื่นๆในกลุ่ม Dual GIP/GLP-1 receptor agonists (RAs) ถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น ทำให้ต้องมีความเข้มงวดและพิถีพิถันในการสั่งใช้ยาดังกล่าวโดยแพทย์และเภสัชกร
ปัจจุบันในไทย ยา Semaglutide ตำรับ Ozempic จัดเป็นยาควบคุมพิเศษตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องมีการสั่งใช้โดยแพทย์และจ่ายโดยเภสัชกร ไม่สามารถซื้อใช้ได้เองตามร้านขายยา หรือจากช่องทางโซเชียลมีเดีย จึงของเตือนให้หลีกเลี่ยงการซื้อยาดังกล่าวมาใช้เอง เพราะนอกจากจะได้รับผลข้างเคียงจากยาได้แล้ว ยังอาจได้รับอันตรายจากยาปลอมที่ขาดคุณภาพ ขาดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ดังที่เคยเกิดขึ้นกับออสเตรียมาแล้ว
2
อ้างอิง
โฆษณา