2 เม.ย. เวลา 23:41
Moat หรือ คูเมือง(แหล่งน้ำที่ล้อมกำแพงเมือง คอยปกป้องเมือง) เปรียบเสมือนสิ่งกีดขวางที่ทำให้คู่แข่งเข้ามาแข่งขันในธุรกิจได้ยาก เปรียบเสมือนป้อมปราการที่ช่วยปกป้องธุรกิจให้สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
โฆษณา