3 เม.ย. เวลา 02:17 • หนังสือ

mathemetical olympiad training

แบบฝึกหัดของเล่มนี้ค่ะ เฉพาะแบบฝึกหัด สแกนไว้ให้ลูกทำซำ้ ในเล่มมีเฉลยละเอียดค่ะ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา