3 เม.ย. เวลา 11:46
บริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือบริษัททำขวดยา
บริษัทแพ็กเกจจิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ใช่บริษัทผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร กล่องกระดาษ หรือขวดน้ำ แต่เป็นบริษัทผลิตแพ็กเกจจิงสำหรับสิ่งที่สำคัญในระดับปัจจัย 4 ของมนุษย์ ซึ่งก็คือ ยารักษาโรค... อ่านต่อ
โฆษณา