5 เม.ย. เวลา 02:20 • ธุรกิจ

สถานการณ์ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 2567

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2567 เติบโตสูงถึง 57.26% (YoY) มีมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 3,031.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นสินค้าส่งออกในอันดับที่ 2 รองจากรถยนต์ คิดเป็นสัดส่วน 6.59% ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย ทั้งนี้ หากนำมูลค่าดังกล่าวหักออกด้วยการส่งออกทองคำฯ พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 1,822.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 14.78% งอ่านรายละเอียดได้ที่ https://shorturl.asia/VJ2Xh
โฆษณา