8 เม.ย. เวลา 07:53 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ได้ลองกินโมกุโมกุ ครั้งแรกอร่อยดีครับ รสชาติไม่หวานโดด วุ้นมะพร้าวชิ้นใหญ่
โฆษณา