10 เม.ย. เวลา 16:12 • ธุรกิจ

ติดตามการเงิน ชุมชนเห็ดเศรษฐกิจบ้านบะหว้า

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ชุมชนเห็ดเศรษฐกิจบะหว้า นำเงินรายได้จากการขายเห็ดฝากธนาคาร จำนวน 45,000 บาท
.
ล่าสุด รวมรายได้จากการขายเห็ด เดือนมีนาคม จำนวน 60,000 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขเกินเป้าหมายการประเมินยกระดับ เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
.
ขอให้การเริ่มผลิตครั้งแรกไปถึงเป้าหมายกำไร 60 % นะครับ
#โมเดลชุมชนเห็ดเศรษฐกิจ #เกษตรมูลค่าสูง

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา