15 เม.ย. เวลา 03:00

6 คอร์สเรียนฟรี! จาก Samart Skills by Google เสริมทักษะอาชีพสายเทคที่กำลังมาแรงในตลาดงาน

Smart Skills คอร์สเรียนที่ออกแบบโปรแกรมโดย Google และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านไอที เรียนตั้งแต่พื้นฐาน เข้าใจง่าย แม้ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน สามารถเรียนรู้ได้เองตามความเหมาะสมเพราะเป็นการเรียนออนไลน์ 100%
หากทำบททดสอบผ่านตามกำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรด้วย ในคอร์สเรียนนี้จะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดและมีเนื้อหาเสริมเป็นภาษาไทยในบางคอร์ส โดยมีทั้งหมด 6 คอร์ส
🟥 1.คอร์สความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
ในช่วงปีที่ผ่านมาสายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์มีอัตราการเติบโตที่สูง โดยเนื้อหาในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการระบุความเสี่ยง ภัยคุกคามออนไลน์ และความเปราะบางทั่วไป ตลอดจนเทคนิคในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/3rNXl2Y
🟥 2.คอร์สการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
เรียนรู้ทักษะให้พร้อมสำหรับการทำงานซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เช่น การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญ
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/3s2vFr9
เนื้อหาเสริมการเรียนรู้(ภาษาไทย): https://bit.ly/3DEoOXA
🟥 3.คอร์สฝ่ายสนับสนุนด้านไอที (IT Support)
เรียนรู้พื้นฐานของระบบปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย การบริหารดูแลระบบและโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที รวมถึงการแก้ปัญหาด้วยโค้ดและการรักษาความปลอดภัยด้านไอที
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/47elf8b
เนื้อหาเสริมการเรียนรู้(ภาษาไทย): https://bit.ly/3Ym8KDf
🟥 4.คอร์สด้านการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ (Digital Marketing & E-commerce)
เรียนรู้วิธีการจัดการแคมเปญการตลาดดิจิทัล การดึงดูดและมีส่วนร่วมกับลูกค้า รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/43UzUm5
เนื้อหาเสริมการเรียนรู้(ภาษาไทย): https://bit.ly/3OlZQRL
🟥 5.คอร์สด้านการจัดการโครงการ (Project Management)
เรียนรู้วิธีจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเรียนรู้การวางโครงการ จัดระเบียบ และประสานงานโครงการ เพื่อให้สำเร็จลุล่วงได้ตรงตามกำหนดเวลาและตามงบประมาณ
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/3QljAYr
🟥 6.คอร์สด้านการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ (UX Design)
เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ ตั้งแต่การทำความเข้าใจผู้ใช้ การทำแผนผังหรือไวร์เฟรมและต้นแบบ ไปจนถึงการศึกษาเพื่อทดสอบต้นแบบต่างๆ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องมือให้ผู้คนเข้าถึงได้และเป็นประโยชน์มากขึ้น
ลงทะเบียนเรียน: https://bit.ly/3OCGl8R
อ่านบทความ : https://bit.ly/3W1fQhk
มาร่วม CONNEXT THE DOT ก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจไปด้วยกัน
——————————————————
โฆษณา