17 เม.ย. เวลา 03:10 • ธุรกิจ

ข้อตกลงอินเดีย-เอฟต้า ช่วยเพิ่มยอดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของอินเดีย

อินเดียได้บรรลุข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าและเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเอฟต้า ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์ โดยทั้งอินเดียและกลุ่มเอฟต้าจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกัน รวมถึงกลุ่มเอฟต้าจะเข้าไปลงทุน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.6 ล้านล้านบาท) ในอินเดียตลอดระยะเวลา 15 ปีข้างหน้า สร้างงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง และผลจากความตกลงดังกล่าวจะกระทบต่อการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในแง่ใดบ้าง อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ https://shorturl.asia/LEqyP
โฆษณา