21 เม.ย. เวลา 02:34 • การเมือง
บ้านปิ่นเกล้า
อิสราเอลต้องการให้สงครามบานปลายเป็นสงครามศาสนา เพื่อทำลายล้างพื้นที่ตะวันออกกลางก่อนอพยพไปแคนาดา อเมริกาและออสเตรเลีย เนื่องจากแผนสร้าง great israel ไม่สำเร็จ ส่วนอเมริกาต้องการสงครามโลก และหวังว่าจะชนะเพื่อรีเซ็ตระบบ เนื่องจากมีหนี้ล้นพ้นตัว ไปต่อไม่ได้แล้ว
โฆษณา