ผ่านพ้นไปแล้วกับเทศกาล #สงกรานต์ ในหลาย ๆ จังหวัด

แต่ละพื้นที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสนุกสนานและความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
วันนี้พามาชม #ควันหลง บรรยากาศประเพณี #สงกรานต์มอญ อำเภอ #สังขละบุรี จังหวัด #กาญจนบุรี ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังศรัทธาของชาวไทยเชื้อสาย #มอญ ที่ยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์การแต่งกายที่โดดเด่นสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
💦 #ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ ถือเป็น #วันขึ้นปีใหม่ ของ #ชาวไทยเชื้อสายมอญ มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 6 วัน (ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายนที่ผ่านมา) จัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้า #เจดีย์พุทธคยา #วัดวังก์วิเวการาม
ในช่วงวันแรก ลูกหลานที่อยู่ต่างถิ่นกลับมากราบไหว้และเปลี่ยนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มให้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เพื่อแสดงความกตัญญู วันต่อมาพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่จะถือศีลที่วัดให้ลูกหลานเทินสำรับเพื่อตอบแทนบุญคุณ ส่วนช่วงเย็นจะเทินน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับญาติผู้ใหญ่ โดยจะ #ถือศีล ที่วัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 3 วัน
🔸เอกลักษณ์ของประเพณี #สงกรานต์มอญ คือ #พิธีสรงน้ำพระผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ ชาวบ้านแต่งกายด้วยผ้าโสร่ง ผ้าถุงและเสื้อผ้าสีสันสดใสตามแบบฉบับของชาว #มอญ
มีการอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาจากเจดีย์เพื่อทำพิธีสรงน้ำ โดยให้ประชาชนเทน้ำอบผ่านรางกระบอกไม้ไผ่ เพื่อให้น้ำไหลลงมารวมกันด้านหลังฉากกั้น จากนั้นพระสงฆ์เดินลงมาจากเจดีย์ ชาวบ้านผู้ชายจะนอนราบกับพื้นเพื่อให้พระสงฆ์เหยียบหลังเป็นทางเดิน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายมอญจากความเลื่อมใสศรัทธาที่ดำเนินมาตั้งแต่ยุคสมัย #หลวงพ่ออุตตมะ เพื่อเป็นสิริมงคลและบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่
พระสงฆ์จะเดินจนถึงจุดด้านหลังฉากกั้นตรงกับปลายกระบอกไม้ไผ่เพื่อสรงน้ำชำระร่างกาย หลังจากเสร็จพิธีสรงน้ำพระแล้วชาวบ้านก็จะ #เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก
วันสุดท้ายของงานสงกรานต์มอญ หลังจากสรงน้ำพระ 1 วัน จะเป็นพิธี #แห่ผ้าป่าสงกรานต์ และ #แห่ฉัตรเจดีย์ทราย มีการตั้งขบวนแห่ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่ #วัดวังก์วิเวการาม และทำพิธียกฉัตรขึ้นบนเจดีย์ทรายที่ชาวบ้านก่อเจดีย์ไว้ โดยจะทำเจดีย์ทรายองค์ใหญ่ปักด้วยตุงที่ร่วมทำกันทั้งหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมส่งท้ายงานประเพณี #สงกรานต์ ที่งดงาม แสดงถึงความศรัทธาและความสามัคคีของชาวไทยเชื้อสายมอญอย่างแท้จริง
CR #อนุสารอสท
...
#GetRoute #GetRouteClub
โฆษณา