24 เม.ย. เวลา 08:57 • ธุรกิจ

YGG -CHAYO-ZIGA ผนึกความร่วมมือ

รุก AI พัฒนาแพลตฟอร์ม-ต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่
“อิ๊กดราซิล กรุ๊ป - ชโย กรุ๊ป - ซิก้า อินโนเวชั่น” 3 พันธมิตรในตลาดหุ้น จับมือเอ็มโอยู ผนึกความร่วมมือทางธุรกิจ รุก AI พัฒนา Platform ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดึงจุดแข็งของ แต่ละฝ่าย ร่วมพัฒนาธุรกิจ ให้เกิดการประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย
นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับ บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO และ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA โดยทั้ง 3 บริษัทจะนำองค์ความรู้ พร้อมทั้งจุดแข็ง ของแต่ละฝ่าย มาร่วมพัฒนา และสนับสนุนธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน (SYNERGY) และเป็น ประโยชน์สูงสุดของการต่อยอดธุรกิจ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละฝ่าย โดย MOU มีระยะเวลาผูกพันคู่สัญญา 3 ปีนับตั้งแต่วันลงนาม
สำหรับวัตถุประสงค์ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยาย และสร้างฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ซึ่งกันและกัน รองรับธุรกรรมหรือธุรกิจที่เกิดจากความร่วมมือ หรือทำธุรกิจทางการเงินและธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้า โดยการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ ตลอดจนการสร้าง Platform ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจร่วมกันรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า
นายธนัช กล่าวอีกว่า YGG จะนำองค์ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนา Platform และ AI เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านเกม ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น คอมพิวเตอร์กราฟิก รวมทั้งมีฐานข้อมูลลูกค้าจากเกม ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของ YGG ขณะที่ CHAYO เป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการหนี้ มีข้อมูลและฐานลูกค้า ซึ่งจากความร่วมมือจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านสินเชื่อในรูปแบบใหม่ เพื่อให้บริการและตอบโจทย์ลูกค้า
และส่วนของ ZIGA เป็นผู้ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำระบบเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม จะช่วยเติมเต็มความร่วมมือในการส่งเสริมด้าน Innovation รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ รวมไปถึง Block Chain
ด้านนายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) หรือ CHAYOกล่าวว่าการผสานความร่วมมือกับ 3 ผู้นำทางธุรกิจระหว่าง CHAYO, YGGและ ZIGA เพื่อนำจุดแข็งมาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจร่วมกันโดยกลุ่มบริษัท CHAYO มีความแข็งแกร่งในธุรกิจบริหารสินทรัพย์(AMC)ทั้งมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ณ สิ้นปี 2566มีพอร์ตบริหารหนี้รวมทะลุ 100,000ล้านบาทรวมทั้งยังให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ให้บริการศูนย์ข้อมูลลูกค้าให้กับผู้ว่าจ้างผ่านทางระบบโทรศัพท์และให้บริการคําปรึกษาด้านแรงงาน
ซึ่งบริษัทที่เป็นเรือธงในธุรกิจด้านการเงิน โดย บริษัท ชโย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) หรือ CCAP ได้รับไลเซ่นประกอบธุรกิจสินเชื่อ 3 ประเภท คือ นาโนไฟแนนซ์ พิโกไฟแนนซ์ และสินเชื่อส่วนบุคคล ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึง สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และให้บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า
โดย CCAP อยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 125 ล้านหุ้น ด้วยความครบวงจรของกลุ่มบริษัท ทำให้เรามองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และความก้าวล้ำของปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับข้อมูลอย่าง Big Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ฐานข้อมูลในระบบ
จึงมั่นใจว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ทางการเงินให้เหมาะสมกับลูกค้าของเราได้เหนือความคาดหมายยิ่งขึ้น และขยายพอร์ตให้เติบโตอย่างมั่นคง ภายใต้ความเสี่ยงที่รัดกุม
นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิก้าอิน โนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ZIGA กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดธุรกิจของกลุ่ม ZIGA ให้มีความแข็งแกร่งและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้ามากขึ้น จากปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้าที่เป็น B2C ประมาณ 50,000 ราย
ซึ่งการมีพันธมิตรในครั้งนี้ จะทำให้ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเป็นหลักแสน เนื่องจากลูกค้าสามารถตัดสินใจใช้บริการของ ZIGA ได้ง่ายขึ้น ทั้งในเรื่องของการให้สินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่น CHAYO ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตร และในส่วนของกลุ่ม YGG ก็จะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ AI เพื่อต่อยอด Bitcoin ที่บริษัทมีอยู่ ซึ่งจะตรงกับคอนเซ็ปต์ “ZIGA ที่ไม่ได้มีแค่เหล็ก”
#YGG #CHAYO #ZIGA #MOU
โฆษณา