25 เม.ย. เวลา 04:00 • สิ่งแวดล้อม

Urban Heat Island: ปรากฏการณ์คลื่นความร้อน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกมากถึง 3.7 แสนราย

เมืองรอบโลกต่างกำลังเผชิญกับปัญหาปรากฏการณ์โดมความร้อนในเมือง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่หนาแน่นในเมืองเป็นแหล่งกักเก็บความร้อนจนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับผลกระทบจากวิกฤติสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดการพัดพาของคลื่นความร้อนที่รุนแรงและบ่อยครั้งมากขึ้นภายในเมือง ปัจจุบัน อุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยของประเทศไทยพุ่งสูงมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียส เปรียบเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีการคาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงขึ้นไปถึง 2 - 4 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2080
ปรากฏการณ์คลื่นความร้อนส่งผลให้ผู้คนในเมืองต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงจากโรคลมแดด เกิดความเหนื่อยล้า ลดประสิทธิภาพการรู้คิดและการทำงาน ขาดการมีปฏิสัมพันธ์นอกอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาสุขภาพ
นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้คนในเมืองยิ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การเร่งเปิดเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น รายงานในปี ค.ศ. 2017 พบว่าคลื่นความร้อนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกมากถึง 3.7 แสนราย นอกจากนี้ กรณีศึกษายังพบว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจากปัญหาคลื่นความร้อนรุนแรง 1.8 - 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
การออกแบบและพัฒนาเมืองเพื่อลดอุณหภูมิจึงเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การเพิ่มระบบโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ปกคลุมสีเขียวในเมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา การปลูกต้นไม้บนหลังคาและกำแพงอาคาร การสร้างพื้นเย็น การเพิ่มแหล่งน้ำในเมือง เป็นต้น
นัยยะสำคัญที่มีต่ออนาคต:
- การสื่อสารความรู้ให้ประชาชนให้มีความรอบรู้เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและวิธีดูแลตนเองจากความเสี่ยงจากอากาศร้อนถูกบรรจุในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การออกแบบเมืองที่ปรับตัวต่ออุณภูมิร้อนจัดได้กลายเป็นจุดแข็งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคตที่ทั่วโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
Reference: Sources: Nature Sustainability, National Bureau of Economic Research, The Lancet, Urban Ecosystems
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #FuturePossible #WellBeingOdyssey #FuturesofHealthandWellness #MQDC
โฆษณา