29 เม.ย. เวลา 04:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

บทสรุปจากเสวนาอย่างไม่เป็นทางการในช่วง "Striking a Balance: Where Innovators Meet Regulators"

บทสรุปจากเสวนาอย่างไม่เป็นทางการในช่วง "Striking a Balance: Where Innovators Meet Regulators" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวันที่ 2 ของงาน Money 20/20 Asia 2024 เมื่อวันที่ 23 - 25 เมษายน ที่ผ่านมา
ซึ่งช่วงเสวนานี้ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ เจาะลึกถึงพลวัตที่สำคัญของขอบเขตฟินเทคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมและหน่วยงานกำกับดูแล จำเป็นต้องรับทราบมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเสี่ยง
นักสร้างสรรค์นวัตกรรมมักจะยอมรับความเสี่ยงที่มีอยู่ในความพยายามของตน โดยมองว่ามันเป็นตัวเร่งให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาร์ทอัพต้องอาศัยความคล่องตัวและการกล้าเสี่ยง โดยมองว่ามันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการ ในทางกลับกัน หน่วยงานกำกับดูแลจัดการกับความเสี่ยงโดยใช้ความระมัดระวังมากขึ้น
โดยให้ความสำคัญกับความเสถียรและการคุ้มครองผู้บริโภค บทบาทของพวกเขาคือการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเกิดใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทางการเงินยังคงมีความยืดหยุ่นและปลอดภัย
ในตลาดประเทศไทย เราเริ่มเห็นความร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างนักนวัตกรรม สตาร์ทอัพ สถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้น และหน่วยงานกำกับดูแล ความพยายามในการทำงานร่วมกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำทางภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่กำลังพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างนวัตกรรมภายในภาคส่วนนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานเพื่อปรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านกฎระเบียบผ่านการสนทนาและการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #Money2020Asia #FuturePossible #MQDC
โฆษณา