30 เม.ย. เวลา 10:50 • ไลฟ์สไตล์
ตราด

NoenSai - เนินทราย

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ กุมภาพันธ์ 2024 โดยไอซ์ ถิรษิมา สาวตราด คนรุ่นใหม่ ที่บ้านเกิดอยู่ที่ตำบลเนินทราย จังหวัดตราด ซึ่งต้องการพัฒนาและเป็นกระบอกเสียงให้จังหวัดบ้านเกิดเป็นที่รู้จัก โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นช่องทางในการโปรโมท
สินค้าแรกของแบรนด์ที่เป็น Soft power ให้จังหวัดตราด คือกางเกงช้างตราด “เสน่ห์สวรรค์ตะวันออก” ซึ่งเป็นลวดลายแรกในจังหวัดตราด ที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีเรื่องราวสอดคล้องกับคำขวัญจังหวัดตราดที่ว่า “เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา” นอกจากนี้ยังสอดแทรกความเป็นชุมชนไว้อีกด้วย เช่น ไก่ชนท่าพริก สับปะรดตราดสีทอง งอบ เป็นต้น
โฆษณา