แฟชั่น
  • 215
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 91
    สมาชิก
"Fashion" นิยามว่า "สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง"