ความคิดเห็นบนชุมชน
แฟชั่น
  • 400
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 131
    สมาชิก
"Fashion" นิยามว่า "สมัยนิยม, แบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง"