2 พ.ค. เวลา 15:17 • การศึกษา
สำนักพิมพ์ Crackers Books

Crackers Basics-Podcast Ep. 1 Social Capital

รายการ Podcast ใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Crackers Books มุ่งอธิบายแนวคิดพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ (Basic Concepts in Social Sciences) ฉบับกระชับ เชื่อมโยงกับ Crackers Basics ที่นำเสนอไปแล้วบนเว็บไซต์ https://crackersbooks.com/basics
โฆษณา