3 พ.ค. เวลา 04:51 • ธุรกิจ

เชื่อมต่อโลกด้วยไมซ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก

เคลื่อนเศรษฐกิจของเรา ภายใต้แนวคิดว่า “Connecting The World, Elevating The Economy” หรือเชื่อมต่อโลกด้วยไมซ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลก
ซึ่งหนึ่งในช่วงเสวนานี้ ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ได้แชร์มุมมองจากภายนอกในฐานะตัวแทนของนักเดินทางไมซ์ที่เข้ามายังประเทศไทย ที่รู้สึกว่าข้อดีของเมืองไทยคือ
1. ความรู้สึกปลอดภัย สามารถใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างสบายใจ
2. การยอมรับในความหลากหลายของเพศทางเลือกที่ทำให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันในทุกด้าน
3. ความสะดวกในการจับจ่ายหรือเดินทางที่มีหลากหลายช่องทางชำระเงิน และง่ายต่อการใช้งาน
นอกเหนือจาก 3 ปัจจัยนี้ยังมีจุดเด่นของความเป็นไทยที่หาที่ไหนไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร และการบริการที่มีเอกลักษณ์ ด้วยข้อดีเหล่านี้ รวมถึงการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชนทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเมืองแห่งไมซ์ โดยสามารถเพิ่มศักยภาพขึ้นไปอีกด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย ยกตัวอย่างเช่น เรื่องภาษาที่แม้คนไทยเราจะรู้สึกว่าเรายังด้อยในภาษาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่เทคโนโลยีหลายๆ อย่างกลับทำให้ชาวต่างชาติในไทยสะดวกมากพอที่ภาษาจะไม่ใช่ปัญหา
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #MICEInThailand #MICEDay #MICEDay2024 #NationalMICEDay #Sustainnovation #ThailandMICEtoMeetYouYear2024 #FuturePossible #MQDC
โฆษณา