15 พ.ค. เวลา 22:00 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

AI ฉลาดล้ำขึ้น ศิลปินฮอลลีวูดยังกลัวตกงาน

“เอไอ” ตัวจักรสำคัญขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ ยูสเคสจริงเกิดแล้วจนศิลปินในฮอลลีวูดเริ่มหวั่นกลัวไม่มีการจ้างงาน วันนี้แชตบอตฉลาดมากขึ้นแล้ว ไม่ต้องรำคาญ 
“แชตบอตโง่” อีกต่อไป
เสวนา: Creative Al: Community นวัตกรรม ยกระดับความคิดสร้างสรรค์
วิทยากร
- วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง ที่ปรึกษาด้านเอไอให้องค์กร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Impact Mind AI และ Insiderly.ai 
- ทัชพล ไกรสิงขร Group Chief Technology Officer, Amity Solution
- นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ปรึกษาสมาคมเฮลท์เทคไทย
โฆษณา