4 พ.ค. เวลา 13:45 • ความคิดเห็น
ตื่นรู้ สำหรับความเข้าใจเรา คือ ความพอดี ความพอเพียง การประมาณตน ทางสายกลาง
โฆษณา