6 พ.ค. เวลา 08:52 • ไลฟ์สไตล์

ขอบคุณเครดิตภาพจาก : https://www.pexels.com/th-th/photo/10670140/

💕💕💕 รักของเรา💕💕💕
พวกเค้ามีความรู้สึกรักกันเหมือนคนอื่นๆ เค้าอยากอยู่ใกล้ชิดกัน
คิดถึงกันและกัน มีความต้องการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชีวิต
ของกันและกัน เช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ และที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของเพศ
สัมพันธ์
การที่ได้อยู่กับคนรัก พวกเค้ามีความต้องการทางเพศเป็นปกติ
จากการพูดคุยกับน้องๆ พวกเค้ามีกิจกรรมทางเพศร่วมกัน ซึ่งวิธีการอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละคู่ บางคู่มีความสัมพันธ์กันแบบภายนอกก็เพียงพอแล้ว บางคู่มีความสัมพันธ์กันคล้าย
ต่างเพศ มีการร่วมรักโดยอาจผลัดเปลี่ยนกันรุก-รับ หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรุกตลอดไป
และรับตลอดไป ก็มี
เครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดนั้น บางคู่ใช้ดิลโด้ บางคู่ใช้นิ้ว ซึ่งพวกเค้าบอกว่า
จะมีความสุขมากกว่าทำกับต่างเพศ เพราะเค้าสามารถกระทำต่อไปได้เรื่อยๆจนพึงพอใจ
💕💕💕ความรักเป็นสิ่งงดงาม ขอจงนำพลังแห่งรักมาสร้างสิ่งที่งดงาม💕💕💕
โฆษณา