10 พ.ค. เวลา 04:39 • ประวัติศาสตร์

อาชญากรรมและการลงโทษอย่างน่าสยดสยองต่อผู้กระทำผิดของ “จักรวรรดิแอซเท็ก (Aztec Empire)”

“จักรวรรดิแอซเท็ก (Aztec Empire)” คือหนึ่งในอาณาจักรที่โด่งดังและรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ โดยในระหว่างค.ศ.1300-1521 (พ.ศ.1843-2064) จักรวรรดิแอซเท็กครอบครองดินแดนกว้างใหญ่กว่า 200,000 ตารางกิโลเมตร และมีนครรัฐที่อยู่ใต้อำนาจกว่า 371 แห่ง
1
ดินแดนต่างๆ นั้นยังมีอำนาจปกครองกันเอง หากแต่ต้องส่งบรรณาการแก่จักรพรรดิแอซเท็ก และกฎหมายที่ใช้ในแต่ละนครรัฐนั้นก็จะคล้ายคลึงกัน มีผลบังคับใช้กันทั่วหน้า
และการลงโทษผู้กระทำผิดก็มักจะเป็นไปอย่างโหดเหี้ยมทารุณ
ลองมาดูกันดีกว่าครับว่าหลักในการลงโทษในสมัยจักรวรรดิแอซเท็กนั้นมีอะไรบ้าง
รัฐบาลแอซเท็กจะถูกปกครองโดยพระประมุขที่เรียกว่า “Huey Tlatoani” ผู้ซึ่งชาวแอซเท็กเชื่อว่าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ สามารถสื่อสารกับพระเจ้า
ผู้ที่ทำหน้าที่บริหารคณะรัฐบาลได้แก่ “Cihuacoatl” และก็มีผู้ช่วยก็คือคณะขุนนางและข้าราชการอีกนับพันคน
นักบวชก็มีบทบาทสำคัญในจักรวรรดิแอซเท็ก นอกจากนั้นก็ยังมีคณะผู้รักษากฎหมายและกองทัพ
สำหรับการลงโทษผู้กระทำผิดนั้น มักจะทำการพิจารณาตัดสินในศาล โดยนักรบที่อาวุโสมักจะได้รับหน้าที่เป็นผู้พิพากษา และหากเป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรง ก็จะไปทำการตัดสินในเมืองหลวง
และหากเป็นคดีที่ร้ายแรงมาก เช่น คดีที่เกี่ยวกับขุนนาง ก็มักจะต้องตัดสินในพระราชวังขององค์จักรพรรดิ และองค์จักรพรรดิก็มักจะเป็นผู้พิพากษาด้วยองค์เอง
คดีหลายๆ อย่างมักจะมีบทลงโทษที่รุนแรง เช่น คดีฆาตกรรม การเป็นพยานเท็จ ข่มขืน การทำแท้ง ปล้นคนผ่านทาง การใช้ไสยศาสตร์ กบฏ ขายของโจร เหล่านี้ล้วนแต่มีโทษตาย
การปล้นและขโมยถือเป็นอาชญากรรมที่รุนแรง โดยการขโมยที่มีโทษถึงตายก็เช่น การปล้นพ่อค้า ปล้นวัดวาอาราม ปล้นอาวุธ แต่การปล้นชิงเล็กน้อย บทลงโทษก็คือให้ชดใช้คืน หากไม่สามารถชดใช้ ก็ต้องเป็นทาสให้ผู้เสียหาย
1
การเป็นชู้ ผิดประเวณี ก็มีโทษถึงตาย หากแต่การตัดสินก็ยังคงสองมาตรฐาน ผู้ชายจะถูกลงโทษกฺต่อเมื่อไปมีความสัมพันธ์กับหญิงที่แต่งงานแล้ว แต่ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะถือว่าผิดเสมอไม่ว่าฝ่ายชายจะสถานะอย่างไรก็ตาม
1
การเมาในที่สาธารณะ หากเป็นคนหนุ่มสาวก็มีโทษถึงตาย แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี จะสามารถดื่มเหล้าได้ตามที่ต้องการ
2
สำหรับเด็กก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับยกเว้นโทษ หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ก็จะถือว่าไม่สามารถกระทำผิดได้ตามกฎหมาย แต่หากเด็กนั้นไม่เคารพผู้ใหญ่ ผู้ปกครองก็สามารถนำลูกตนไปขึ้นศาล ซึ่งศาลก็อาจจะสั่งลงโทษด้วยการเฆี่ยนตี ตัดออกจากกองมรดก หรือแม้แต่สั่งประหาร
1
และหากเด็กนั้นเป็นบุตรของขุนนาง โทษก็จะยิ่งหนักกว่าเดิม
นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทลงโทษในจักรวรรดิแอซเท็ก หากแต่วิธีการนั้น โหดเหี้ยมและรุนแรงกว่านั้นจนผมเกรงว่าจะมีปัญหากับระบบ AI เลยหากเขียนออกไป
แต่ก็จะนำเสนอในโอกาสต่อๆ ไปนะครับ
โฆษณา