9 พ.ค. เวลา 00:19 • นิยาย เรื่องสั้น

จะไม่เสียใจและเสียดาย ในวันที่สิ่งเหล่านั้นไม่อยู่

สิ่งของ ผู้คน ที่เราใช้ ที่เราพบเจอเป็นประจำทุกวัน
เราอาจไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของการมีอยู่มากเท่าไหร่นัก
อาจเป็นเพราะ.ความเคยชิน.
ในวันที่สิ่งเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว
เราเสียใจ
เราอยากขอให้กลับคืนมา
แต่อย่างน้อย…
หากเราได้ใช้
หากเราได้ดูแล
หากเราได้พูดคุยกันเข้าใจ
จะไม่เสียใจและเสียดายในวันที่สิ่งเหล่านั้นไม่อยู่แล้ว
เพราะเรา ได้เห็นคุณคุณของการมีอยู่ในทุกครั้งที่อยู่ด้วยกัน
: )
- TokTaKorn ตกตะกอน -
โฆษณา