เรื่องสั้น
  • 560
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 217
    สมาชิก
เรื่องสั้น (Short story) คือบันเทิงคดีร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง หมายถึงเรื่องแต่งที่มีขนาดสั้น