9 พ.ค. เวลา 09:00 • ประวัติศาสตร์

เส้นทางสายไหม เกี่ยวอะไรกับสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้? (Part 1/3)

8 Minute History เอพิโสดนี้ ว่าด้วยประวัติศาสตร์ ‘เส้นทางสายไหม’ เส้นทางการค้าที่ทอดยาวจากเอเชียตะวันตกจรดยุโรป ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การค้า ความขัดแย้ง การขยายอิทธิพล ตลอดจนประวัติศาสตร์จีนและโลกกว่า 1,500 ปี
ในตอนปฐมบทนี้จะบอกเล่าถึงความเป็นมาของเส้นทางสายไหมที่ไม่ได้บัญญัติโดยชาวจีน การค้นพบสุสานของปฐมกษัตริย์จีน ‘จิ๋นซีฮ่องเต้’ การสร้างกำแพงเมืองจีน รวมถึงการเดินทางของแม่ทัพจางเชียน ที่นำไปสู่การบุกเบิกการค้ากับโลกตะวันตก ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหมทั้งสิ้น
โฆษณา