13 พ.ค. เวลา 23:00 • หนังสือ

EP 2139 Book Review The Defining Decade

ช่วงอายุ 20-30 ปี เป็นช่วงอายุที่สำคัญและส่งผลอย่างมากต่อชีวิตในอนาคต มาฟังรีวิวหนังสือเล่มนี้ เผื่อเป็นประโยชน์นะครับ
โฆษณา