9 พ.ค. เวลา 09:17 • ความคิดเห็น
ถอยกลับไปสู่ยุคแลกเปลี่ยนสินค้า
ก็นำของที่ตนมีมาแลกเปลี่ยนอาหารและสินค้าผลผลิตภัณฑ์
แทนการใช้เงินเป็นสื่อกลางกันค่ะ
ย้อนกลับไปใช้แบบโบราณ
ไม่มีพิษมีภัยเพราะแค่กินอยู่
ไม่ได้เกินจำเป็นไม่มีการสะสม
จะไม่มีการแย่งชิง
โฆษณา