9 พ.ค. เวลา 15:30 • ปรัชญา

เราไม่รู้หรอกว่าความพยายามครั้งไหน

จะทำให้เราสำเร็จและครั้งที่เท่าไหร่
เพราะสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้
คือ "การลงมือทำ"
#ใช้ชีวิตให้มีรอยยิ้มทุกวันนะคะ
การได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบกว่ายากแล้ว
การตัดสินใจเด็ดขาดที่จะมันยากกว่า
โฆษณา