15 พ.ค. เวลา 23:42 • ปรัชญา

#เวลาทานอาหารก็เจริญสติได้

ก่อนรับประทานก็อาจจะ
พิจารณาโดยแยบคายเสียก่อน
เรียกว่า "#บริโภคด้วยสติปัญญา"
พิจารณาให้เห็นถึง
.. สิ่งที่เป็น คุณค่าแท้
.. สิ่งที่เป็น คุณค่าเทียม
อย่างทำไมเราถึงต้องบริโภคอาหาร ?
ก็ร่างกายต้องการอาหาร
ในการหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์
ต้องการสารอาหารเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่
ทานอาหารก็เพื่อ
ร่างกายได้หล่อเลี้ยงธาตุขันธ์
#คุณค่าแท้ของอาหาร
คือการหล่อเลี้ยงธาตุขันธ์
ให้มีชีวิตอยู่ต่อไป
ก็บริโภคด้วยอาหารที่มีประโยชน์
รู้ประมาณ บริโภคแต่พอดี
ส่วนคุณค่าเสริมมานี้ ก็เรียกว่าบริโภค..
.. ด้วยความประดับตกแต่ง
.. ด้วยความเพลิดเพลินในรสชาติของอาหาร
.. ด้วยความโก้หรูต่างๆ
อันนี้มันก็จะไปเสริมเรื่องของกิเลสตัณหา
แต่ถ้าบริโภค...
#ด้วยสติปัญญา #ด้วยคุณค่าแท้ของอาหาร
จะเป็นการบริโภคที่สะอาดบริสุทธิ์
ไม่เกิดพิษภัยตามมา
และเกิดสติปัญญา
มีความรู้ประมาณในการบริโภค
#เวลารับประทานอาหารก็พิจารณาเสียก่อน
บรรเทาความอยากในอาหาร
.. ไม่ทานเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน
.. ไม่ทานเพื่อความมัวเมา เกิดกำลังพลังทางกาย
.. ไม่ทานเพื่อความประดับตกแต่ง
.. แต่ทานเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้
.. เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพ
.. เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์
.. การใช้ชีวิตที่ประเสริฐต่าง ๆ
.. การทำกิจการงาน
#รู้จักพิจารณาโดยแยบคายต่างๆ
เราก็ฉันไป ฉันอย่างมีสติ
ทำความรู้สึกตัว
.. ในขณะตักอาหาร
.. ในขณะแลดู
.. ในขณะเคี้ยว
.. ในขณะลิ้ม
.. ในขณะดื่ม
.. ในขณะรับประทานต่าง ๆ
มี "สติ" รู้เท่าทันอยู่
ก็เจริญสติให้ต่อเนื่องกันไป
.
.
ธรรมบรรยาย โดย พระมหาวรพรต กิตฺติวโร
เช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2566
โฆษณา